Nhận dự án, mua uy tín

Tuesday, August 6, 2013

Công cụ nghiên cứu liên kết có phát hiện được liên kết xấu không?

11:10:00 PM No comments
Tôi vẫn đang tiếp tục thử các công cụ liên kết khác nhau trong 1 vài tuần trở lại đây (một số thì lâu hơn vậy) nhưng gần đây nhất tôi đang thử với Link Dtox (1 công cụ của Link Research Tools). Đó là 1 công cụ rất thú vị những tôi thực sự muốn biết xem liệu nó có phù hợp với những gì Google đã thông báo về mối quan hệ giữa các liên kết có vấn đề và các website hay không.

Vậy nên, tôi đã phải chờ đợi Google trả lời 1 phàn nàn gần đây về liên kết không tự nhiên "unnatural link" trong forum của nó trước và cuối cùng nó cũng đã trả lời vào sáng nay. Trong 1 thread của Google Webmaster Help có 1 website đã phàn nàn 1 vấn đề và Aaseesh Marina (của Google) đã trả lời về vấn đề này qua 2 liên kết mẫu mà đang khiến website đó xuất hiện nhiều các liên kết không tự nhiên.


Các liên kết Marina sử dụng đến từ freebie-articles.com và articlesfactory.com.

Vậy nên việc tôi làm đầu tiên là nhập URL của website này vào Majestic SEO để lấy tất cả các liên kết mà chúng có trong chỉ mục. Nó trả về hơn 3700 liên kết mà hướng tới website đó. Nhưng 2 liên kết trên mà Google đề cập đều không có trong báo cáo của Majestic SEO. Bạn cần phải ‘’chăm sóc’’ các liên kết của Link Dtox bằng Google Webmaster Toolkit, Sistrix, SEOmoz/Linkscape, hoặc Majestic. Bởi vì tôi chỉ truy cập vào Majestic nên tôi đã chọn sử dụng nó. Rõ ràng, trong trường hợp này có lẽ thích hợp hơn để sử dụng Wesbmaster Tools.

Vậy nên tôi quyết định tự thêm 2 liên kết đó vào các liên kết trong báo cáo của Majestic và upload nó tới Link Dtox. Ngay lập tức Link Dtox lại cho rằng những liên kết này là nguy hiểm, đặc biệt còn đánh mã chúng là SUSP16.

Tôi vẫn đang xem xét báo cáo của Dtox trong vài tuần trở lại đây, và tôi đã có được 7 báo cáo trên các trang chất lượng cả thấp và cao. Bằng việc xem báo cáo của Drox, dựa trên các liên kết của Majestic, chứ không phải các liên kết của Google, và so sánh nó với với những báo cáo cho trang này và rustybrick.com (cả 2 website của tôi), tôi đã nhận ra rằng website mà Google đã phát hiện có các liên kết xấu thì nó sẽ không chú ý 1 chút nào cả.

Hãy so sánh những website này…

Website bị ‘’phạt’’ bởi vì 1 liên kết 


Rustybrick – không bị ‘’phạt’’


Search Engine Roundble – không bị phạt


Bây giờ nó vẫn chưa đúng 100% vì tôi đang so sánh các liên kết của Google Webmaster Tools với các liên kết thông qua Majestic SEO.

Nhưng khi tôi nhập vào 2 trang trên (2 ví dụ trên) từ Google các liên kết thực sự ảnh hưởng tới các website, những liên kết này chỉ xuất hiện chỉ như là sự nguy hiểm thông thường bằng Link Dtox.

Dù bằng cách nào, tôi vẫn nhận thấy các công cụ này hữu ích và mỗi công cụ đều có 1 nét riêng của nó.
(Diễn đàn thảo luận từ Google Webmaster Help.)

Update: Christpoph của Link Research Tool đã đưa ra 1 bình luận mà có thể làm sáng sủa hơn vấn đề này:
- Như các bạn đã nói là hoàn toàn đúng, các nhiều liên kết được upload để thêm vào các nguồn của chúng ta thì tỉ lệ các kết quả chính xác cho 1 tìm kiếm càng cao hơn.

- Mức độ nguy hiểm thì khác nhau với mỗi loại ngôn ngữ, vì vậy chúng tôi đã dùng Competitive Link Detox vào tuần trước để có được các phân tích rủi ro cụ thể nhau vậy ở đây: http://www.linkresearchtools.com/new...ve-link-detox/, và các mẫu ở đây http://www.linkresearchtools.com/cas...pam-deep-dive/

- Tự kiểm tra vẫn là điều bắt buộc, đặc biệt với trường hợp các liên kết bị nghi ngờ như SUSP16. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cải thiện hơn nữa để có thể kết hợp các kiến thức phân loại từ khóa vào sớm nhất, và để tự đông hóa việc đánh giá hơn nữa. Chúng tôi cũng đã đẩy nhanh tiến độ công việc tự kiểm tra bằng trình Link Detox Screener mới của chúng tôi.

0 nhận xét:

Post a Comment